Usługi

• prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
• prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• obsługa kadrowo-płacowa
• sporządzanie analiz pod kątem zarządzania
• doradztwo ekonomiczno-podatkowe
• reprezentowanie przed organami kontrolnymi w zakresie prowadzonych usług rachunkowych i rozliczeń podatkowych