Cennik

Stosujemy zryczałtowane ceny za kompleksową obsługę firmy. Ceny zależą od skali i komplikacji zdarzeń gospodarczych występujących u klientów i wahają się w granicach od 150 zł do 500 zł dla uproszczonej księgowości oraz od 500 zł do 3000 zł dla pełnej księgowości. Stosujemy rabaty za pierwszy okres funkcjonowania obsługiwanego podmiotu.